ΦΥΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΛΙΠΟΣ ΣΠΥΡΩΤΟ MASTER LAOUDIS


  • Προσφορά


Φυτικό μαγειρικό λίπος σπυρωτό.

Δοχείο 16 κιλά
Κωδ. 653.0416