ΚΥΠΕΛΛΟ UAU ALCAS


  • Προσφορά


Διαφανές κύπελλο, από πλαστικό.

Διαθέσιμο σε 3 μεγέθη:
70 cc. - Κωδ. ALCAS.256101010
110 cc. - Κωδ. ALCAS.256101030
160 cc. - Κωδ. ALCAS.256101050

Διαθέσιμες προαιρετικά και οι βάσεις Κάθετη UAU ALCAS και Κεκλιμένη UAU ALCAS.