ΚΥΠΕΛΛΟ STEFANIA ALCAS


  • Προσφορά


Κύπελλο διαφανές, με καπάκι-βάση, από πλαστικό.

Διαστάσεις τεμ.: Ø 10 εκ. x 6.3 εκ.
Χωρητικότητα: 200 cc
Δεσμίδα / 50 τεμ.
Κωδ. ALCAS.112001020