ΚΥΠΕΛΛΟ LILY CUP ALCAS


  • Προσφορά


Κύπελλο διαφανές από πλαστικό.

Χωρητικότητα: 160 cc
Δεσμίδα / 40 τεμ.
Κωδ. ALCAS.257101290