ΚΥΠΕΛΛΟ GEMINI ALCAS


  • Προσφορά


Κύπελλο διαφανές, με καπάκι-βάση, από πλαστικό.

Διαστάσεις τεμ.: Ø 7.5 εκ. x 12.5 εκ.
Χωρητικότητα: 200 cc
Δεσμίδα / 25 τεμ.
Κωδ. ALCAS.074001010