ΚΥΠΕΛΛΟ APOLLO ALCAS


  • Προσφορά


Κύπελλο διάφανο, με καπάκι-βάση, από πλαστικό.

Διαστάσεις τεμ.: Ø 7.5 εκ. x 9 εκ.
Χωρητικότητα: 160 cc
Δεσμίδα / 50 τεμ.
Κωδ. ALCAS.055001010